Featured Video Play Icon

20.9. 2019 „i “ (strata identity ) – Centrum nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bytrsici + 21.-22.9. 2019 workshop

20.9. 2019 Vás pozývame na predstavenie „i“ (strata identity) + 21.-22.9. pohybový workshop s tanečníkmi z predstavenia Michalom Freriksom a Zuzanou Burianovou. Predstavenie aj workshop budú prebiehať v centre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici.

Predstavenie o 19:00 (´45min) + workshop 6 + 6 hodín (10:00 – 13:00 a 15:00 – 18:00)  

Info k predstaveniu: dva svety: vnútorný , plný vnemov, citov, pocitov a potrieb a ten vonkajší, plný informácii …. do akej miery dokážeme vnímať a reagovať na všetko, čo k nám prehovára ? a čo je v tom celku moja identita- autentická totožnosť? preinformovanosť často vedúca k apatii alebo k stresu a následnému kolapsu . Potreba kontrolovať, newsgoogles, smart tick, reality disorder … nové defekty, ktoré priplávali s potrebou vedieť o všetkom. Ako však veľmi vieme ešte o sebe?

Info k workshopu s Michalom : Ako tvorcu ma zaujíma intencia a motivácia, ktorá sa skrýva za pohybom. Jeho iniciácia, trvanie, smerovanie, dynamika a tvar podlieha vnútorne jasnej osobnej politike. Vo svojej tvorbe som našiel
fungujúcu stratégiu, ktorá upriamuje svoju pozornosť na vlastnú hravosť a zvedavosť, miesto
intencie „teraz performuj“, ktorá sama o sebe je pre mňa abstraktná. Na workshow, po predstavení „i“, chcem ponúknuť pravidlá hry, ktoré nás dostanú do rôznych situácii a ktoré môžeme so zvedavou mysľou podchytiť a preskúmať. Budeme pracovať na technike jasného zámeru.
With inner smile.

Info k workhsopu so Zuzanou: na wokrhsope v Záhrade chcem ponúknuť pohybový materiál, ktorý vychádza z témy „preinformovanosti“, čo je ústrednou témou predstavenia „i“ ale aj mojou malou „dilémou “ . Zaujíma ma, koľko aspektov a filtrov dokážem vnímať naraz v pohybe, v autentickom prejave, v tvorbe pohybu „tu a teraz“. Viem neprepadnúť panike a užívať si tento stav? rozhodne si šlapneme 🙂

 

projekt podporili  fond na podporu umenia

info o programe

Program

Úvod

 

 

 

<< SPÄŤ
MENU